معرفی و دعوت از مداحان و ذاکرین اهل بیت

 معرفی و دعوت از مداحان و ذاکرین اهل بیت

حسین هوشیار- سعید حدادیان - محمد باقر منصوری - محمود کریمی - مرتضی طاهری - مهدی سلحشور- روح الله بهمنی - سید مجید بنی فاطمه - محمدرضا طاهری - سید مهدی میر داماد - داوود علیزاده - شهروز اردبیلی - محسن طاهری نادرجوادی - محمد علی کریمخانی - امیر نعیمی - حسن خلج و...