موسسه فرهنگی و هنری پایتخت شوید

مجری ، مشاور برگزاری همایش ، جشنواره ، کنسرت ، برنامه های هنری ، فرهنگی ، مراسم های ملی و مذهبی ،

جشن ، سمینار، کنگره ، نمایشگاه های فرهنگی ، دعوت از هنرمندان صدا وسیما

تلفن : 44515206-02144538267